Για την Κύπρο

Γιατί η Κύπρος

Η Κύπρος προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τον επενδυτή, προσφέροντας ελκυστική φορολογία προσανατολισμένη προς την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και εμπιστοσύνη για επενδύσεις. Μερικά από τα πολλά πλεονεκτήματα είναι:

  • Η ευρεία γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Η στρατηγική γεωγραφική θέση, ιδανική για το παγκόσμιο εμπόριο.
  • Η άριστη υποδομή και το τεχνολογικά ενισχυμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών.
  • Το δημοσιονομικό καθεστώς με ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα και σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον.
  • Σύγχρονα νομικά, τραπεζικά και χρηματοδοτικά συστήματα που βελτιώνονται συνεχώς με την ύψιστη τεχνολογία.
  • Τα υψηλότερα εκπαιδευτικά πρότυπα για το εργατικό δυναμικό.                                                                                                      

Με πάνω από 56 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για επενδύσεις, η Κύπρος είναι το κλειδί για είσοδο στην ΕΕ, την Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος είναι ιδανική για επενδύσεις με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εταιρικής φορολογίας στην ΕΕ: με ποσοστό φορολόγησης μόλις 12,5% επί των εταιρικών κερδών. Μπορείτε να επενδύσετε με ασφάλεια γνωρίζοντας ότι, με προσεκτική φορολόγηση, επενδύσεις χαρτοφυλακίων και σχεδιασμό χρηματοδοτήσεων, θα μπορούσε να επιβληθεί μικρή ή ακόμα και καθόλου φορολογία στην Κύπρο.

© 2019 FinExpertiza Cyprus. All Rights Reserved