Επενδύοντας στην Κύπρο

Επενδύοντας στην Κύπρο

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το 2010, λόγω των υψηλών  αποδόσεων των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), η Κύπρος κατατάσσεται ψηλά μεταξύ των οικονομικών πρωτοπόρων του κόσμου.

  • Το 2009, οι τρείς κορυφαίοι τομείς ΑΞΕ στην Κύπρο ήταν της Χρηματοπιστωτικής Διαμεσολάβησης (58,13 %) , του Εμπορίου και Υπηρεσιών (23,68 %) και των Ακινήτων και Επιχειρηματικών  Δραστηριοτήτων (15,73 %).
  • Το 2010, οι ΑΞΕ της Κύπρου ανήλθαν στα € 3,6 δισ. Οι επενδύσεις κορυφώθηκαν το 2009 με συνολικά € 4,1 δισ, έχοντας αυξηθεί από € 2,8 δις το 2008 και € 1,6 δισ το 2007.
  • Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο ΑΞΕ με την μακροπρόθεσμη τάση να είναι θετική.
  • Σύμφωνα με τη γεωγραφική / οικονομική ζώνη , η κύρια προέλευση των ΑΞΕ στην Κύπρο το 2008 ήταν: Ευρωπαϊκές Χώρες : πάνω από €2,4 δις - Αμερική: €187.8 εκ. - Ασία: €138.3 εκ. 
© 2019 FinExpertiza Cyprus. All Rights Reserved