Εσωτερικών ελέγχων

Εσωτερικοί έλεγχοι

Παρόλο που μπορεί να πιστεύετε ότι στην επιχείρηση σας τα έχετε όλα υπό έλεγχο, κάποιες φορές είναι καλύτερο να πάρετε μια δεύτερη γνώμη και αξιολόγηση από εξωτερικούς επαγγελματίες. Είστε απολύτως βέβαιοι ότι  οι πόροι σας διαχειρίζονται αποτελεσματικά και ότι είστε πλήρως προστατευμένοι ενάντια στην κλοπή από εργαζομένους;

Οι άρτια εκπαιδευμένοι  επαγγελματίες μας θα αξιολογούν τα συστήματα ελέγχου που έχει η επιχείρηση σας και θα σας συμβουλεύσουν κατά πόσο οι λειτουργικές σας διαδικασίες είναι πλήρως αποτελεσματικές. Θα δώσουμε συγκεκριμένες συστάσεις για το πως η επιχείρηση σας μπορεί να λειτουργήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο έτσι ώστε να καταστεί ανταγωνιστική στο παρόν δύσκολο οικονομικό κλίμα.

 

Μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σας με τους παρακάτω τρόπους:

  • Θα βεβαιωθούμε ότι το ρίσκο λαθών ή ακατάλληλων πράξεων έχει εξαλειφθεί  με τον διαμοιρασμό των καθηκόντων στο προσωπικό. Περισσότερα από ένα άτομα θα συμμετέχουν σε κάθε οικονομική συναλλαγή.
  • Αναθέτοντας σε έναν υπάλληλο την εξουσία να επαληθεύει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας και των διαθέσιμων πόρων.
  • Να γίνεται έλεγχος ότι η καταχώρηση όλων των συναλλαγών αναθεωρείται ανά τακτά διαστήματα, γίνεται συμφιλίωση και είναι ορθά καταχωρημένες, από υπαλλήλους ανεξάρτητους από το άτομο που διεκπεραίωσε τις συναλλαγές.
  • Φυσική διαφύλαξη, μέτρηση και σύγκριση εξοπλισμού, μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και σύγκριση τους με τα αρχεία ελέγχου.
  • Με την παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης του προσωπικού με τις απαραίτητες γνώσεις  για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους με το κατάλληλο επίπεδο καθοδήγησης και εποπτείας.
  • Ενημερώνοντας το προσωπικό για τα κατάλληλα κανάλια αναφοράς για υποψίες παραβιάσεων.
  • Εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε έγγραφα της εταιρείας που αφορούν την  πολιτική και τις διαδικασίες της εταιρείας για καθοδήγηση και διεκπεραίωση των καθηκόντων σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας  προσωπικού ή υψηλό κύκλο εργασιών των εργαζομένων.
  • Παρακολούθηση κατά πόσο οι προσδοκίες και οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και αν εκτελούνται στο μέγιστο από το προσωπικό, όπως έχει προγραμματιστεί. 

 

  

 

 

© 2019 FinExpertiza Cyprus. All Rights Reserved