Μάλτα

Μάλτα

Ιδιαίτερα μετά την ένταξή της στην ΕΕ το 2004, η Μάλτα έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο οικονομικό κέντρο με πάνω από 50 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας. Η τοποθεσία της Μάλτας είναι ιδανική για τη διεξαγωγή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα. Πρόκειται για ένα αγγλόφωνο σύστημα δικαιοδοσίας σε συνδυασμό  με οικονομική σταθερότητα.

 • Νόμισμα: Οποιoδήποτε
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Νομοθεσία: Αστικό δίκαιο και κοινό δίκαιο
 • Τύπος της εταιρείας: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Κύρια Εταιρική Νομοθεσία: Ο νόμος για τις εταιρείες (1995)
 • Χρήσεις: Ιδιοκτησία τίτλων, πνευματική ιδιοκτησία, ακίνητη περιουσία, για εμπορικές δραστηριότητες, ναυτιλία,  I0 Gaming, τιτλοποίηση και την χρηματοδότηση μεταξύ άλλων.
 • Περιορισμοί Εμπορίου: Κανένας
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμοί: Παρόμοια ή πανομοιότυπα με υπάρχον όνομα εταιρείας
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Απαλλαγή συμμετοχής για εταιρείες χαρτοφυλακίου και ένας νόμος για αποτελεσματική φορολογία με ανώτατο όριο 5% για εμπορικές δραστηριότητες
 • Ετήσια τέλη άδειας: Ετήσιο τέλος EUR270 που καταβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών
 • Συνθήκη για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας: Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με περισσότερες από 50 χώρες συμπεριλαμβανομένου όλων τα κρατών μελών της ΕΕ, χώρες της Βόρειας Αφρικής και τα μέλη της Κοινοπολιτείας
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/ γραφεία: Πρέπει να διατηρεί μια εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Μάλτα.
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Δύο
 • Δημόσια πρόσβαση στα αρχεία: Ναι
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό
 • Διευθυντές: Τουλάχιστον ένας διευθυντής
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Οπουδήποτε
 • Γραμματέας: Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Μετοχικό κεφάλαιο: Επιτρεπόμενο νόμισμα: Οποιοδήποτε
 • Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις: 1.800 Ευρώ
 • Μετοχές μπορούν να κρατούνται με μια διαχειριστική ιδιότητα.
 • Ετήσια Έκθεση: Πρέπει να κατατεθεί Ετήσια Δήλωση και ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
© 2019 FinExpertiza Cyprus. All Rights Reserved