Μπαχάμες

Μπαχάμες

Οι Μπαχάμες είναι ένα νησιώτικο σύμπλεγμα 700 νησιών και νησίδων, με εκτιμώμενο πληθυσμό 308,000, που βρίσκεται στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της Φλόριντα. Οι Μπαχάμες είναι μια ανεξάρτητη χώρα εντός της Βρετανικής κοινοπολιτείας, με πολιτικό και νομικό σύστημα το οποίο ακολουθεί πιστά το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χώρα είναι ένα σημαντικό κέντρο για υπεράκτια χρηματοδότηση και έχει ένα από τους μεγαλύτερους στόλους μεταφορών ανοικτού μητρώου στον κόσμο.

 • Νόμισμα: Το δολλάριο Μπαχαμών, το οποίο είναι στο ίδιο επίπεδο με το δολλάριο Αμερικής
 • Γλώσσα: Η επίσημη και ομιλούμενη γλώσσα είναι η Αγγλική
 • Νομοθεσία: Κοινό δίκαιο
 • Τύπος εταιρείας: Διεθνείς Επιχειρήσεις (IBC)
 • Κύρια εταιρική Νομοθεσία: Διεθνείς Επιχειρήσεις Αct 2000 και οι διεθνείς επιχειρήσεις (τροποποιητικός) νόμος του 2004
 • Χρήσεις: εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε εμπορικούς περιορισμούς όπως παρουσιάζονται πιο κάτω.
 • Εμπορικοί περιορισμοί: Τοπικός συναλλαγματικός έλεγχος και τέλη χαρτοσήμου θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου η Διεθνής επιχείρηση (IBC) διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες με κατοίκους από τις Μπαχάμες και/ή είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στις Μπαχάμες. Το εμπόριο δεν μπορεί να συσχετιστεί με τραπεζικές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων ή επενδυτικών σχεδίων εκτός και αν έχουν την άδεια της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να πωλήσει τις μετοχές της ή να ζητήσει χρήματα από το κοινό.
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμοί: Δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με προϋπάρχον όνομα εταιρείας. Ορισμένες λέξεις απαγορεύονται, όπως Assurance, Bank,Building Society), κτλ.
 • Γλώσσα: Οποιαδήποτε γλώσσα χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο
 • Καταλήξεις: Όλα τα ονόματα της εταιρείας πρέπει να τελειώνουν σε μια από τις ακόλουθες λέξεις ή συντομογραφίες: Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme , Sociedad Anonima, Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Μια IBC εταιρεία δεν πληρώνει φόρο στις Μπαχάμες για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός των Μπαχάμων.
 • Ετήσια τέλη άδειας: USD350 για εγκεκριμένο κεφάλαιο κάτω από USD50.000
 • USD1,000 για εγκεκριμένο κεφάλαιο πάνω από USD50,000
 • Δίκτυο Συνθήκης για αποφυγή διπλής φορολογίας: Οι Μπαχάμες δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συμφωνία διπλής φορολογίας.
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία: Η διεθνής επιχείρηση (IBC) πρέπει να έχει εγγεγραμμένο γραφείο στις Μπαχάμες και ένα εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο ο οποίος να είναι κάτοικος στις Μπαχάμες.
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Ένας
 • Δημόσια πρόσβαση στα αρχεία: Όχι
 • Εγγραφή μετόχων: Πρέπει να κρατείται στο εγγεγραμμένο γραφείο
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο για δημοσιοποίηση
 • Διευθυντές Ελάχιστος αριθμός Ένας. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Ναι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Κανένας περιορισμός
 • Γραμματέας: Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Μετοχικό κεφάλαιο:  Επιτρεπόμενο νόμισμα:  Οποιοδήποτε
 • Δεν υπάρχει απαίτηση για ελάχιστο η μέγιστο κεφάλαιο
 • Μόνο ονομαστικές/εγγεγραμμένες μετοχές επιτρέπονται.
 • Οι ανώνυμες μετοχές:  Δεν επιτρέπονται
 • Ετήσια υποβολή εκθέσεων:  Δεν υπάρχει καμμία υποχρέωση για υποβολή λογαριασμών ή ετήσια έκθεση της εταιρείας.
© 2019 FinExpertiza Cyprus. All Rights Reserved