Ρας Αλ Χάιμα

Ρας Αλ Χάιμα

Ρας Αλ Χάιμα (RAK) , είναι ένα από τα επτά εμιράτα που συμπεριλαμβάνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έγινε μέλος της Ομοσπονδίας το 1972. Όπως είναι η πρακτική που ακολουθείται με ένα αριθμό από εμιράτα η RAK διατηρεί μια Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών με την οποία διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς τοπικούς φόρους και κανονισμούς.

 • Νόμισμα:  UAE Ντιρχάμ (AED)
 • Γλώσσα: Η επίσημη γλώσσα είναι τα αραβικά, όμως, τα αγγλικά είναι ευρέως διαδεδομένα, πολλά έγγραφα και δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμα στα αγγλικά.
 • Νομοθεσία: Ο νομος για τις Διεθνείς Εταιρείες βασίζεται στο πρότυπο του επιτυχημένου καθεστώτος της Διεθνούς Εταιρείας των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.
 • Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του εταιρικού δικαίου στο RAK είναι ότι επιτρέπει στους μετόχους να εκλέξουν την κατάλληλη γι αυτούς Νομοθεσία  (π.χ. Αγγλική, BVI, Ντέλαγουερ) να αποφασίζει για θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων, τις διαφορές μεταξύ των μετόχων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα.
 • Τύπος της εταιρείας: Μετοχική Ιδιωτική εταιρεία
 • Κύρια Εταιρική Νομοθεσία: Ρας Αλ Χάιμα Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου για Διεθνείς Εταιρείες, κανονισμοί του 2006
 • Χρήσεις: Εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς εμπορίας.
 • Περιορισμοί Εμπορίου: Δεν είναι δυνατή η διενέργεια:
 • Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με πρόσωπα / οντότητες στην Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου της Ρας Αλ Χάιμα ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς.
 • Τραπεζικών εργασιών ή δραστηριοτήτων ως ασφαλιστική ή αντασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστικού πράκτορα ή ασφαλιστή, εκτός αν έχει λάβει άδεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να ασκεί τη δραστηριότητα αυτή.
 • Επωνυμία εταιρείας: Πρέπει να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα. Κάποιες λέξεις όπως: Finance, Bank, Trust, Royal, Insurance, Security κτλ. απαιτούν την έγκριση του Υπουργού. Πρέπει να έχει κατάληξη Limited/LTD or Incorporated/Inc.
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: 100% απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, 100% απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο, 100% επαναπατρισμού κεφαλαίου και κερδών, 100% ιδιοκτησία στις ελεύθερες ζώνες, δεν υπάρχουν φόροι εισαγωγής ή εξαγωγής, δεν επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, δεν επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου.
 • Τέλος ετήσιας άδειας: AED 2,000 (περίπου 400 ευρώ)
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας: Οι διεθνείς εταιρείες στο Ρας Αλ Χάιμα απολαμβάνουν τα οφέλη των εν ενεργεία 48 Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία : Πρέπει να διοριστεί ένας εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος και η καταχωρημένη διεύθυνση πρέπει να διατηρείται εντός της ζώνης RAK ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αν διατηρείται από τον εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο του.
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Ένας
 • Λεπτομέρειες για τους μετόχους δεν βρίσκονται στο δημόσιο αρχείο, αλλά γνωστοποιούνται στο Μητρώο.
 • Εγγραφή των Μετόχων: Πρέπει να διατηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο.
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό
 • Διευθυντές: Ελάχιστο: ένας. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Λεπτομέρειες των διευθυντών δεν είναι στο δημόσιο αρχείο, αλλά γνωστοποιούνται στο μητρώο
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Γραμματέας: Απαιτείται: Ναι. Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχει περιορισμός
 • Μετοχικό κεφάλαιο: Επιτρεπόμενο νόμισμα: AED, USD και GBP
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις
 • Διαφορετικές κατηγορίες μετοχών επιτρέπονται
 • Ανώνυμες μετοχές: Επιτρέπονται στο βαθμό που επιτρέπεται από τον κανονισμό της Διεθνούς Εταιρείας και ο κομιστής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος που ενεργεί για λογαριασμό των πραγματικών μετόχων.
 • Ετήσια Έκθεση: Απαιτείται να ετοιμάζονται λογαριασμοί και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά όχι θεσπισμένοι με οποιαδήποτε Αρχή. Καμμία απαίτηση για έλεγχο εκτός από έλεγχο ρευστότητας δεν απαιτείται για την συνολική ζωή της εταιρείας.
© 2019 FinExpertiza Cyprus. All Rights Reserved